kontakt@vets.pl + 48 22 622 55 22 czynne całą dobę

Grupa LuxVet

Grupa LuxVet łączy i rozwija polską branżę weterynaryjną w elastycznym, partnerskim modelu biznesowym. We współpracy z lekarzami i właścicielami wiodących zakładów leczniczych dla zwierząt, tworzy nową jakość usług oraz podnosi standardy pracy w sektorze weterynaryjnym.

W ramach swojej działalności:

Otwieramy własne
placówki weterynaryjne

w tym największe w Polsce szpitale dla zwierząt. Tworzymy je w oparciu o wiedzę polskich autorytetów medycznych oraz najlepsze wzorce zachodnioeuropejskie. W najbliższych latach zbudujemy 5 nowoczesnych szpitali, które będą współpracować z pozostałymi placówkami Grupy na terenie całego kraju.

Wspieramy ich
dalszy rozwój

z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań. Dołączające do nas placówki zachowują własną markę i lokalną tożsamość. Nie zmieniamy nazw, nie ingerujemy w decyzje medyczne, nie narzucamy procedur. Słuchamy i wymieniamy się wiedzą, odciążając właścicieli z działań zarządczo-administracyjnych w zakresie, który im odpowiada.

Integrujemy istniejące
podmioty weterynaryjne

od jednoosobowych gabinetów po wyspecjalizowane kliniki. Włączamy je do naszej platformy, oferując ich właścicielom wsparcie kapitałowe oraz nowoczesne rozwiązania: organizacyjne, technologiczne, sprzętowe i szkoleniowe.

Podnosimy standardy pracy
w branży weterynaryjnej

zwiększając satysfakcję pracowników. Proponujemy rozwiązania dla lepszej organizacji pracy oraz zapewniamy dostęp do specjalistycznych szkoleń i narzędzi umożliwiających rozwój zawodowy personelu naszych placówek.